Moja zóna

Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom

Školská 2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
36126756
2021624594
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
82,7 tis. €
58,7 %
2020/2019