Moja zóna

Základná škola v Nitrianskom Rudne

Školská 15, 972 26 Nitrianske Rudno
36126772
2021622075
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
219 tis. €
16,2 %
2020/2019