Moja zóna

Základná škola s materskou školou Nitrica

Nitrica 41, 972 22 Nitrica
36126781
2021625540
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Nitrica


Štatutári Základná škola s materskou školou Nitrica


Spoločníci Základná škola s materskou školou Nitrica


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Nitrica


Kataster Základná škola s materskou školou Nitrica


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Nitrica