Moja zóna

Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky

Pribinova 9, 972 71 Nováky
36126799
2021622548
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
160 tis. €
457,4 %
2020/2019