Moja zóna

Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza

Mariánska 19, 971 01 Prievidza
36126802
2021618489
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
722 tis. €
347,9 %
2020/2019