Moja zóna

Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová

Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová
36126870
2021623010
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová


Štatutári Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová


Spoločníci Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová


Predmety podnikania Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová


Kataster Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová


Skrátené výkazy Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová