Moja zóna

Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová

Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová
36126870
2021623010
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A