Moja zóna

Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37

Hodžova 37, 911 81 Trenčín
36126918
2021609051
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
131 tis. €