Moja zóna

Základná škola v Handlovej

Mierové námestie 27, 972 51 Handlová
36126926
2021616729
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
73 tis. €
1 105,3 %
2020/2019