Moja zóna

Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza

Ulica energetikov 39, 971 01 Prievidza
36126942
2021621404
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
237 tis. €
253,7 %
2020/2019