Moja zóna

Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza

Malonecpalská 37, 971 01 Prievidza
36126977
2021618511
Nemá
nezistený
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
158 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza


Štatutári Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza


Spoločníci Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza


Predmety podnikania Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza


Kataster Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza


Skrátené výkazy Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza