Moja zóna

Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza

Rastislavova ulica 4, 971 01 Prievidza
36126985
2021621734
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
433 tis. €
-2,6 %
2020/2019