Moja zóna

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza

Rastislavova ul. 13, 971 01 Prievidza
36126993
2021621349
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
389 tis. €
-31,7 %
2020/2019