Moja zóna

Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza

Ulica K. Novackého 14, 971 01 Prievidza
36127001
2021623021
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
162 tis. €
-52,1 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza


Štatutári Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza


Spoločníci Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza


Predmety podnikania Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza


Kataster Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza


Skrátené výkazy Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza