Moja zóna

Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza

Ulica K. Novackého 14, 971 01 Prievidza
36127001
2021623021
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
158 tis. €
-52,1 %
2020/2019