Moja zóna

Základná škola s materskou školou Vrbovce

Vrbovce 147, 906 06 Vrbovce
36127922
2021645120
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,62 tis. €
-21 %
2017/2016

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Vrbovce


Štatutári Základná škola s materskou školou Vrbovce


Spoločníci Základná škola s materskou školou Vrbovce


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Vrbovce


Kataster Základná škola s materskou školou Vrbovce


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Vrbovce