Moja zóna

Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom

Dolné lúky 357, 906 13 Brezová pod Bradlom
36127931
2021647507
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,31 mil. €