Moja zóna

Základná umelecká škola Partizánske

Nám. SNP 32, 958 01 Partizánske
36128261
2021646099
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
22,8 tis. €