Moja zóna

Základná škola

Duklianska 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128414
2021649509
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
249 tis. €
19,5 %
2020/2019