Moja zóna

Materská škola

Železničná 74, 017 01 Považská Bystrica
36128431
2021640533
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
67 tis. €
-13,4 %
2020/2019