Moja zóna

Základná škola s materskou školou Krajné

Krajné 173, 916 16 Krajné
36128449
2021639763
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
170 tis. €
-4,4 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Krajné


Štatutári Základná škola s materskou školou Krajné


Spoločníci Základná škola s materskou školou Krajné


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Krajné


Kataster Základná škola s materskou školou Krajné


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Krajné