Moja zóna

Základná škola Zlatníky

Zlatníky 62, 956 37 Zlatníky
36128490
2021638839
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Zlatníky


Štatutári Základná škola Zlatníky


Spoločníci Základná škola Zlatníky


Predmety podnikania Základná škola Zlatníky


Kataster Základná škola Zlatníky


Skrátené výkazy Základná škola Zlatníky