Moja zóna

Základná škola Šišov

Šišov 74, 956 38 Šišov
36128503
2021638894
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
997 €
69,3 %
2016/2015