Moja zóna

Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec

SNP 5, 956 41 Uhrovec
36128538
2021665514
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
50 tis. €
112,3 %
2020/2019