Moja zóna

Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom

Horný rad 89, 906 13 Brezová pod Bradlom
36128589
2021687360
Nemá
5-9 zamestnancov
01.04.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
4,16 tis. €
-47,6 %
2020/2019