Moja zóna

Centrum voľného času

M. R. Štefánika 355, 916 01 Stará Turá
36129445
2021665503
Nemá
5-9 zamestnancov
01.07.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
20,4 tis. €
20,2 %
2018/2017