Moja zóna

Materská škola, Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom

Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
36129470
2021667626
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,83 mil. €
1 418 %
2020/2019