Moja zóna

Základná škola s materskou školou Dvorec

Dvorec 63, 956 55 Dvorec
36129674
2021675040
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
29 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Dvorec


Štatutári Základná škola s materskou školou Dvorec


Spoločníci Základná škola s materskou školou Dvorec


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Dvorec


Kataster Základná škola s materskou školou Dvorec


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Dvorec