Moja zóna

Základná škola s materskou školou Dvorec

Dvorec 63, 956 55 Dvorec
36129674
2021675040
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
22,7 tis. €