Moja zóna

Materská škola

Ľ. Štúra, 018 61 Beluša
36129712
2021669342
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A