Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Lazy pod Makytou 148, 020 55 Lazy pod Makytou
36129771
2021672642
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
67,8 tis. €