Moja zóna

Základná škola s materskou školou v Chocholnej-Velčiciach

Chocholná - Velčice 312, 913 04 Chocholná-Velčice
36129780
2021671839
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou v Chocholnej-Velčiciach


Štatutári Základná škola s materskou školou v Chocholnej-Velčiciach


Spoločníci Základná škola s materskou školou v Chocholnej-Velčiciach


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou v Chocholnej-Velčiciach


Kataster Základná škola s materskou školou v Chocholnej-Velčiciach


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou v Chocholnej-Velčiciach