Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Udiča 248

Udiča 248, 018 01 Udiča
36129798
2021670607
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Udiča 248


Štatutári Základná škola s materskou školou, Udiča 248


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Udiča 248


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Udiča 248


Kataster Základná škola s materskou školou, Udiča 248


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Udiča 248