Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Dolná Poruba 88

Dolná Poruba 88, 914 43 Dolná Poruba
36129836
2021669012
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Dolná Poruba 88


Štatutári Základná škola s materskou školou, Dolná Poruba 88


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Dolná Poruba 88


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Dolná Poruba 88


Kataster Základná škola s materskou školou, Dolná Poruba 88


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Dolná Poruba 88