Moja zóna

Základná škola s materskou školou Ivanovce

Ivanovce 18, 913 05 Ivanovce
36129861
2021671850
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
688 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Ivanovce


Štatutári Základná škola s materskou školou Ivanovce


Spoločníci Základná škola s materskou školou Ivanovce


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Ivanovce


Kataster Základná škola s materskou školou Ivanovce


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Ivanovce