Moja zóna

Základná škola Kostolné

Kostolné 263, 916 13 Kostolné
36129879
2021674897
Nemá
5-9 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Kostolné


Štatutári Základná škola Kostolné


Spoločníci Základná škola Kostolné


Predmety podnikania Základná škola Kostolné


Kataster Základná škola Kostolné


Skrátené výkazy Základná škola Kostolné