Moja zóna

Materská škola

Nosice 221, 020 01 Púchov
36130702
2021691782
Nemá
5-9 zamestnancov
01.10.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A