Moja zóna

Materská škola

ul. 1. mája 28, 020 01 Púchov
36130711
2021687855
Nemá
10-19 zamestnancov
01.10.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A