Moja zóna

Základná škola s materskou školou v Liešťanoch

Liešťany 192, 972 27 Liešťany
36131415
2021709998
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou v Liešťanoch


Štatutári Základná škola s materskou školou v Liešťanoch


Spoločníci Základná škola s materskou školou v Liešťanoch


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou v Liešťanoch


Kataster Základná škola s materskou školou v Liešťanoch


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou v Liešťanoch