Moja zóna

Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa

Matúšková 5, 026 01 Dolný Kubín
36132497
2020949194
Nemá
25-49 zamestnancov
11.12.1996
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
197 tis. €