Moja zóna

Špeciálna základná škola

Mudroňova 46, 036 01 Martin
36134252
2021447813
Nemá
25-49 zamestnancov
01.03.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A