Moja zóna

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení

Kollárova 2, 036 01 Martin
36134287
2021493342
Nemá
10-19 zamestnancov
01.03.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A