Moja zóna

Dievčenská odborná škola

Slanická osada, 029 01 Námestovo
36136212
Nemá
nezistený
01.09.1991
Ost.stred.tech,odb.škol.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A