Moja zóna

Obecný podnik Važec

Na Harte 19, 032 61 Važec
36137693
2020126031
Nemá
1 zamestnanec
01.07.1997
Ost.naklad.s odpadom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
255 tis. €

Koneční uživatelia výhod Obecný podnik Važec


Štatutári Obecný podnik Važec


Spoločníci Obecný podnik Važec


Predmety podnikania Obecný podnik Važec


Kataster Obecný podnik Važec


Skrátené výkazy Obecný podnik Važec