Moja zóna

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA

Predmier, 023 54 Turzovka
36139297
2020134479
SK2020134479
10-19 zamestnancov
01.01.1998
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
186 tis. €
-49,7 %
2020/2019
871 tis. €
11 737,2 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA


Štatutári MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA


Spoločníci MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA


Predmety podnikania MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA


Kataster MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA


Skrátené výkazy MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA