Moja zóna

Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967

Zákamenné 967, 029 56 Zákamenné
36140783
2021390822
Nemá
100-149 zamestnancov
01.04.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
52,1 tis. €
-82,7 %
2017/2016

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967


Štatutári Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967


Spoločníci Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967


Kataster Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967