Moja zóna

Miestne kultúrne stredisko Oravské Veselé

Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé
36142280
2021446537
Nemá
1 zamestnanec
07.06.1998
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A