Moja zóna

Miestne kultúrne stredisko Oravské Veselé

Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé
36142280
2021446537
Nemá
1 zamestnanec
07.06.1998
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Miestne kultúrne stredisko Oravské Veselé


Štatutári Miestne kultúrne stredisko Oravské Veselé


Spoločníci Miestne kultúrne stredisko Oravské Veselé


Predmety podnikania Miestne kultúrne stredisko Oravské Veselé


Kataster Miestne kultúrne stredisko Oravské Veselé


Skrátené výkazy Miestne kultúrne stredisko Oravské Veselé