Moja zóna

Základná škola, Nábrežná ulica 845/17, Kysucké Nové Mesto

Nábrežná ulica 17, 024 01 Kysucké Nové Mesto
36142654
2021446361
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
259 tis. €
6,5 %
2020/2019