Moja zóna

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Predmestská 1613, 010 01 Žilina
36143405
2021472860
Nemá
10-19 zamestnancov
01.10.1998
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A