Moja zóna

Základná škola s materskou školou Štiavnik

Štiavnik 177, 013 55 Štiavnik
36145297
2021435031
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
181 tis. €
-91,1 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Štiavnik


Štatutári Základná škola s materskou školou Štiavnik


Spoločníci Základná škola s materskou školou Štiavnik


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Štiavnik


Kataster Základná škola s materskou školou Štiavnik


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Štiavnik