Moja zóna

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov

Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993
2021364598
Nemá
50-99 zamestnancov
01.10.1997
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
12,4 tis. €
810 tis. €
-93,2 %
2020/2019