Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Školská 12, 082 56 Pečovská Nová Ves
36158097
2021364081
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
77,5 tis. €
-44,9 %
2020/2019