Moja zóna

Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany

Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
36158101
2021364950
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
237 tis. €
-43,3 %
2020/2019